Αξιότιμε κύριε/κυρία,

Είμαστε μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο του Ντάργουιν (Darwin University) της Αυστραλίας, η οποία διεξάγει την παρούσα έρευνα που αποσκοπεί στη διερεύνηση της χρήσης του κοινωνικού διαδικτύου (WEB 2.0) για την συλλογή και διαχείριση της γνώσης στην τουριστική βιομηχανία.

Σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο δεν απαιτεί περισσότερα από 10 (δέκα) λεπτά. Η έρευνα είναι ανώνυμη, όλες οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι απολύτως εμπιστευτικές και τυχόν μελλοντική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας δεν θα αποκαλύψει την ταυτότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον και το χρόνο σας, Μαριάννα Σιγάλα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) & Καλοτίνα Χαλκίτη (Darwin University)


1. Ποιες είναι οι πηγές που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά σας και με τα επαγγελματικά θέματα που σας ενδιαφέρουν;

(σημειώσατε 1 για την πρώτη δημοφιλέστερη πηγή πληροφόρησης, 2 για τη δεύτερη, 3 για την τρίτη κ.ο.κ.)

Από συναδέλφους στη δουλειά μου
Από συναδέλφους που εργάζονται σε άλλη επιχείρηση
Από κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο, π.χ. facebook
Από αναζήτηση στο διαδίκτυο
Από έντυπα επαγγελματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, π.χ. έντυπα περιοδικά, εφημερίδες κλπ.
Από επαγγελματικά συνέδρια, σεμινάρια ή ημερίδες
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

2. Με ποιό τρόπο προτιμάτε να μοιράζεστε και να συζητάτε με άλλους τις επαγγελματικές πληροφορίες και εμπειρίες που έχετε αποκτήσει;

(σημειώσατε 1 για τον πλέον προτιμότερο τρόπο, 2 για το δεύτερο προτιμότερο, 3 για τον τρίτο προτιμότερο, κ.ο.κ.)

Συζήτηση πρόσωπο-με-προσωπο με φίλους, συνεργάτες ή/και άλλους ειδικούς
Μέσω κοινωνικών δικτύων στο διαδίκτυο, π.χ. facebook
Μέσω σχολιασμών σε διάφορα blog
Δημοσιεύσεις σε προσωπικό blog
Μέσω εμαιλ με συνεργάτες μου
Μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ
Μέσω twitter
Μέσω κάποιου wiki
Μέσω προσωπικής ιστοσελίδας
Συζητήσεις με συναδέλφους σε επαγγελματικές συναντήσεις
Μέσω δημοσιεύσεων σε έντυπα (παραδοσιακά) μέσα μαζικής ενημέρωσης
Μέσω διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης
Συζητήσεις – ομιλίες σε επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια ή / και ημερίδες
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

3. Χρησιμοποιείτε τουλάχιστον μια εφαρμογή του web 2.0 (δηλ. κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. facebook, twitter, wikis κλπ.);

Αν απαντήσατε «Ναι» τότε εξηγήστε πόσο συχνά και για πιο λόγο χρησιμοποιείτε έστω και μία εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης;

Χρήση για κοινωνικούς λόγους, π.χ. επικοινωνία με φίλους
Χρήση για προσωπικούς λόγους, π.χ. διασκέδαση, εκπαίδευση
Χρήση για επαγγελματικούς λόγους, π.χ. εύρεση επαγγελματικών πληροφοριών

4. Αν χρησιμοποιείτε τουλάχιστον μια εφαρμογή του web 2.0 για επαγγελματικούς λόγους, παρακαλώ σημειώστε τι είδος επαγγελματικής γνώσης επιδιώκετε να αποκομίσετε, να μοιραστείτε ή/και διαδόσετε μέσω της εφαρμογής αυτής;

Γνώση για:
Ανταγωνιστές
Πελάτες – ζήτηση
Προμηθευτές
Επαγγελματικούς συνεργάτες
Νομοθετικό πλαίσιο, κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τον τουρισμό
Πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πορων, π.χ. εκπαίδευση, εξεύρεση προσωπικού, μισθοδοσία
Συνεργάτες
Λειτουργία και διοίκηση της επιχείρησης
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

5. Παρακαλώ προσδιορίστε τη συχνότητα που χρησιμοποιείτε το web 2.0 για κάθε έναν από τους παρακάτω λόγους;

Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

6. Αν χρησιμοποιείτε τουλάχιστον μια εφαρμογή του web 2.0 για την εύρεση, διάχυση ή/και συζήτηση επαγγελματικής γνώσης, παρακαλώ προσδιορίστε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αυτή;

Προσπαθώ για την αρτιότερη ολοκλήρωση των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων
Διαρκώς προσπαθώ να αποδίδω στην εργασία μου σε υψηλότερο επίπεδο από τους συναδέλφους μου
Προσπαθώ να δημιουργήσω φήμη ως ιδιαίτερα συνεργάσιμος συνάδελφος
Οι συνάδελφοι μου το χρησιμοποιούν web 2.0, οπότε πρέπει και εγώ
Προσωπικός μου στόχος είναι να αποδίδω σε υψηλό επίπεδο στη δουλειά μου
Πρέπει να ακολουθήσω τις τάσεις της εποχής και να δημιουργήσω ηγετική θέση στο χώρο μου

7. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό που συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, αναφορικά με τους παράγοντες που σας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσετε το κοινωνικό διαδίκτυο (ή μειώνουν την προθυμία σας να αυξήσετε τη χρήση του)

Οι πληροφορίες στο κοινωνικό διαδίκτυο δεν είναι αξιόπιστες και έγκυρες
Δεν έχω πρόσβαση στην σχετική τεχνολογία (π.χ. σύνδεση στο διαδίκτυο, αργά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ.)
Δεν κατέχω τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις
Το κοινωνικό διαδίκτυο δεν αποτελεί το κύριο μέσω εντοπισμού και ανάπτυξης γνώσης στον κλάδο μου
Δεν έχω χρόνο
Δεν γνωρίζω ή/και δεν μου είναι εμφανή τα οφέλη χρήσης του κοινωνικού διαδικτύου
Υπάρχει πρόβλημα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων στο κοινωνικό διαδίκτυο
Υπάρχει πρόβλημα διασφάλισης του απόρρητου και των πνευματικών δικαιωμάτων στο κοινωνικό διαδίκτυο
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

8. Είστε μέλος κάποιου κοινωνικού δικτύου, π.χ. facebook, linkedin;

α)

β) Αν απαντήσατε «Ναι», τότε σε πόσα κοινωνικά δίκτυα είστε μέλος;

γ) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Βαθμός σημαντικότητας των κοινωνικών δικτύων για: Η συχνότητα που χρησιμοποιείτε έστω και ένα κοινωνικό δίκτυο για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

9. Έχετε προσωπικό ιστολόγιο/ blog;

α)

β) Χρησιμοποιείτε ιστολόγια άλλων για επαγγελματικούς λόγους;

γ) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Βαθμός σημαντικότητας των blogs για: Η συχνότητα που χρησιμοποιείτε έστω και ένα blog για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

10. Έχετε προφίλ/λογαριασμο σε κάποιο microblog, όπως το twitter;

α)

β) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Επίπεδο σημαντικότητας των micro-blogging για: Το παρόν επίπεδο χρήσης σας του micro-blogging για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

11. Χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο συνεργατικής συγγραφής και ανάπτυξης πληροφοριών (collaborative authoring tool), π.χ. wiki;

α)

β) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Βαθμός σημαντικότητας των collaborative authoring tools για: Η συχνότητα που χρησιμοποιείτε έστω και ένα collaborative authoring tool για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

12. Χρησιμοποιείτε ή/και έχετε κάποιο προσωπικό προφίλ σε εφαρμογές του κοινωνικού διαδικτύου που αποσκοπούν στην αποθήκευση και εύρεση διαδικτυακών συνδέσμων (collaborative tagging website), π.χ. delicious);

α)

β) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Βαθμός σημαντικότητας των collaborative tagging για: Η συχνότητα που χρησιμοποιείτε έστω και ένα εργαλείο collaborative tagging για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

13. Χρησιμοποιείτε ή/και έχετε προφίλ σε έστω και ένα κοινωνικό δίκτυο πληροφοριών τύπου content sharing (π.χ. youtube.com, flckr.com, slideshare);

α)

β) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Βαθμός σημαντικότητας των content sharing network για: Η συχνότητα που χρησιμοποιείτε έστω και ένα content sharing network για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

14. Χρησιμοποιείτε έστω και μία εφαρμογή διαδικτυακής επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης (π.χ. skype);

α)

β) Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτασεις

Βαθμός σημαντικότητας των εργαλείων διαδικτυακής επικοινωνίας για: Η συχνότητα που χρησιμοποιείτε έστω και ένα εργαλείο διαδικτυακής επικοινωνίας για:
Εύρεση και συλλογή επαγγελματικών πληροφοριών
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις με σκοπό την συζήτηση και δημιουργία (νέων) πληροφοριών
Δημιουργία και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για προσωπική χρήση (π.χ. αποθήκευση επαφών στο facebook)
Προσθήκη (Upload) και αποθήκευση πληροφοριών σε εφαρμογές του web 2.0 για δημόσια χρήση (π.χ. ανέβασμα χρήσιμων συνδέσμων στο facebook)
Διάχυση πληροφοριών, π.χ. προώθηση πληροφοριών σε επαγγελματικές λίστες ή κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και ανάγνωση πληροφοριών
Δημιουργία και ανανέωση προσωπικού προφίλ και status σε κοινωνικά δίκτυα
Εύρεση και συμμετοχή σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα μέσω της δημιουργίας προσωπικού προφίλ
Εύρεση επαγγελματιών/συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις
Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

15. Παρακαλώ αξιολογήστε πόσο συχνά ισχύουν τα παρακάτω για εσάς:

Προτείνω νέους τρόπους για την επίτευξη επαγγελματικών στόχων
Βρίσκω νέες και πρακτικές ιδέες για να αυξήσουμε την απόδοση της επιχείρησης
Ψάχνω πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες, διαδικασίες, τεχνικές ή/και με την ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα
Προτείνω νέους τρόπους για να αυξηθεί η ποιότητα της εργασίας μου
Είμαι καλή πηγή δημιουργικών ιδεών
Δε φοβάμαι να παίρνω επιχειρηματικά ρίσκα
Προωθώ και ενθαρρύνω την υιοθέτηση νέων ιδεών από άλλους
Δείχνω την δημιουργικότητα μου όταν μου δίδεται η ευκαιρία στο χώρο εργασίας μου
Δημιουργώ σχέδια και προγράμματα για την υιοθέτηση νέων ιδεών
Δημιουργώ συχνά νέες και καινοτόμες ιδέες
Προτείνω νέες δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα
Συχνά επινοώ μια νέα (φρέσκια) προσέγγιση για την επίλυση των επαγγελματικών μου προβλημάτων
Προτείνω νέους τρόπους ολοκλήρωσης και διεκπεραίωσης των εργασιακών μου δραστηριοτήτων και των στόχων μου

16.Ποια είναι η ηλικία σας;


17.Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσής που έχετε ολοκληρώσει;


18. Ποιο είναι το φύλο σας;


19. Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;


20. Είδος επαγγελματικής δραστηριότητας:


21. Σε ποιο κλάδο εργάζεστε;

Παρακαλώ προσδιορίστε

22. Εάν δραστηριοποιήστε στην τουριστική βιομηχανία, σε τι είδος επιχείρηση εργάζεστε;


23. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης που εργάζεστε;


24. Που βρίσκεται η εργασία σας;


25. Σε ποιο τμήμα της επιχείρησής σας εργάζεστε;


Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας !!!